COVID-Rapid Testing Parent Permission (Vietnamese)

 

 

 

KHU HỌC CHÁNH GARLAND

Phòng các Dịch vụ Sức khỏe Thông tin cho Phụ huynh

 

Garland ISD rất coi trọng vấn đề sức khỏe và sự an toàn của các học sinh và gia đình của học sinh. Do đó, ngoài các bước để sàng lọc virus và ngăn chặn sự lây lan của virus ở trường, chúng tôi sẽ bổ sung thêm chương trình xét nghiệm COVID-19 từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12 cho các học sinh. Chương trình này sử dụng các xét nghiệm của Abbott Laboratories BinaxNOW, được chính phủ liên bang cung cấp. Việc xét nghiệm sẽ chỉ được thực hiện với sự đồng ý của phụ huynh hoặc của người giám hộ. Nếu quý vị đồng ý với Học khu để xét nghiệm con mình, vui lòng hoàn thành mẫu đơn này.

 

Xét nghiệm là gì?

Với sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ, con của quý vị sẽ là một phần của nhóm được chỉ định để xét nghiệm, và nhận được xét nghiệm nhanh miễn phí của BinaxNOW cho virus COVID-19. Thu thập mẫu vật để xét nghiệm liên quan đến việc sử dụng một miếng gạc, giống như Q-Tip, được đặt bên trong đầu mũi. Một nhân viên nhà trường đã được huấn luyện để làm xét nghiệm này sẽ hướng dẫn quý vị trong việc thu thập mẫu vật. Các kết quả xét nghiệm sẽ được gửi cho phụ huynh/người giám hộ mà ký vào mẫu đơn cho phép của phụ huynh. Các kết quả xét nghiệm sẽ được gửi bằng cả qua tin nhắn điện thoại và email trong vòng 24 giờ thực hiện xét nghiệm.

 

Trong khi chương trình này là hoàn toàn không bắt buộc với các học sinh, thì Học khu khuyến khích sự tham gia đầy đủ để có môi trường an toàn và lành mạnh nhất cho các trường học của chúng ta. Những xét nghiệm này sẽ được thực hiện cùng với những nghi thức an toàn hiện tại như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, và thường xuyên khử trùng các bề mặt.

 

Tôi nên làm gì khi tôi nhận được các kết quả xét nghiệm của con tôi?

Nếu con của quý vị được xét nghiệm dương tính với virus, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị giữ con mình ở nhà cho đến khi giai đoạn lây nhiễm kết thúc (thông thường, sau khi các triệu chứng được cải thiện, 3 ngày không bị sốt và ít nhất 10 ngày kể từ ngày các triệu

chứng đầu tiên xuất hiện) và con của quý vị không còn lây bệnh. Nếu các kết quả xét nghiệm của con quý vị là âm tính, và virus

không được tìm thấy trong mẫu vật được xét nghiệm, thì con quý vị có thể tiếp tục đến trường mà không bị gián đoạn. Với số lượng ca nhỏ, đôi khi các xét nghiệm đưa ra các kết quả không chính xác – thể hiện các kết quả âm tính (được gọi là “âm tính sai”) ở những người mà bị COVID-19 hoặc thể hiện các kết quả dương tính (được gọi là “dương tính sai”) ở những người mà không bị COVID-19.

Nếu con quý vị xét nghiệm âm tính nhưng thể hiện các triệu chứng của COVID-19, thì con quý vị sẽ được yêu cầu cách ly. Nếu quý vị có các quan tâm về sự phơi nhiễm của con quý vị với COVID-19, thì quý vị nên gọi điện thoại cho bác sĩ của con quý vị, một cơ quan y tế được cấp phép, hoặc phòng sức khỏe địa phương của quý vị.

 

Các triệu chứng được Biết đến:

Những người bị COVID-19 có một loạt các triệu chứng được báo cáo – từ các triệu chứng nhẹ đến đau ốm nặng. Các triệu chứng có thể xuất hiện 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus. Những người có các triệu chứng này có thể bị COVID-19:

 

·          Cảm thấy bị sốt hoặc thân nhiệt được đo cao hơn hoặc bằng 100.0 độ Fahrenheit

·          Mất vị giác hoặc khứu giác

·          Ho

·          Khó thở

·          Thở gấp

·          Mệt mỏi

·          Đau đầu

·          Cảm lạnh

·          Đau họng

·          Nghẹt mũi hoặc bị chảy nước mũi

·          Bị run hoặc rùng mình quá mức

·          Bị đau hoặc nhức cơ đáng kể

·          Tiêu chảy

·          Buồn nôn hoặc nôn mửa

 

Danh sách không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể.

 

KHU HỌC CHÁNH GARLAND

Phòng các Dịch vụ Sức khỏe

Sự Đồng ý của Phụ huynh cho Xét nghiệm COVID-19 Không bắt buộc

Thông tin về Phụ huynh/Người giám hộ

Quý vị sẽ được thông báo về các kết quả xét nghiệm qua điện thoại di động hoặc email, hoặc cả hai.

Phụ huynh/Người giám hộ Viết Tên bằng Chữ in:

 

Số ĐT di động của Phụ huynh/Người giám hộ #:

Ghi chú: Các kết quả sẽ được nhắn tin

qua số di động này

 

Địa chỉ Email của Phụ huynh/Người giám hộ:

 

Thông tin của Trẻ/Học sinh

Học sinh/Trẻ Viết Tên bằng Chữ in:

 

Số ID của Trường:

 

Địa chỉ Đường phố:

 

Thành phố:

 

Tiểu bang:

 

Mã Zip:

 

Hạt:

 

Trường học:

 

Cấp Lớp:

 

Ngày Sinh:

(MM/DD/YYYY)

 

Tuổi:

 

Chủng tộc/Dân tộc:

Châu Á          Gốc La tin     Người Mỹ gốc/Bản địa Da đen          Da trắng                                 Không biết

Giới tính:

Nam          Nữ

Khác/Không biết

ĐỒNG Ý

Bằng việc ký vào đây, tôi chứng nhận rằng:

 

A.       Tôi cho phép Garland ISD thực hiện việc lấy và xét nghiệm COVID-19 cho con tôi bằng miếng gạc ở mũi.

B.       Tôi thừa nhận rằng kết quả xét nghiệm dương tính là dấu hiệu rằng con tôi phải tự cách ly và cũng phải tiếp tục đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt như được chỉ dẫn để tránh lây nhiễm cho người khác.

C.       Tôi hiểu rằng Garland ISD sẽ không hành động với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ y tế của con tôi, xét nghiệm này không

thay thế sự điều trị được thực hiện bởi bên cung cấp dịch vụ y tế của con tôi, và tôi nhận trách nhiệm đầy đủ và toàn bộ để hành động phù hợp với những kết quả xét nghiệm của con tôi. Tôi đồng ý tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên, sự chăm sóc và điều trị y tế từ bên cung cấp dịch vụ y tế của con tôi nếu tôi có các câu hỏi hay mối quan tâm, hoặc nếu tình trạng của con tệ hơn.

D.       Tôi hiểu rằng, như với bất kỳ xét nghiệm y tế nào, có thể có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính sai hoặc âm tính sai.

 

Tôi, người ký tên dưới đây, đã được thông báo về mục đích, các thủ tục, những lợi ích và những rủi ro có thể của xét nghiệm. Tôi đã được tạo cơ hội để hỏi các câu hỏi trước khi tôi ký, và tôi đã được nói rằng tôi có thể hỏi những câu hỏi thêm bất kỳ lúc nào. Tôi tình

nguyện đồng ý cho việc xét nghiệm COVID-19 này.

Chữ ký của Phụ huynh/Người

giám hộ:

 

Ngày:

 

Chữ ký của Học sinh:

(nếu 18 tuổi trở lên hoặc nếu

được cho phép đồng ý khác)

 

Ngày:

 

               

 

Tuyên bố từ chối:

Mặc dù chúng tôi nhận thấy các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện vì sự an toàn của học sinh, nhưng vui lòng hiểu rằng không có bất kỳ người thực hiện xét nghiệm hay Garland ISD, hay bất kỳ bên ủy thác, cấp chỉ huy, nhân viên, hay các nhà tài trợ tổ chức nào của Garland ISD chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hay chấn thương nào mà có thể xảy ra với con của quý vị, do kết quả của việc

đồng ý xét nghiệm.